SFE S780 PMR SFE 780H SFE S850UV Amatör Telsiz Bataryası

SFE Telsiz Bataryası

SFE S780PMR - SFE 780H Profesyonel - SFE S850UV Dual Band Telsiz Bataryası

Uyumluluk
SFE S780 PMR Telsiz
SFE 780H Lisanslı Telsiz
SFE S850UV Dual Band Amatör Telsiz
Özellikleri
7.4V - 1650 mAh Li-İon Batarya