Akustik Telsiz Kulaklık Mikrofon Seti

Akustik Kulaklık Mikrofon

SFE Telsiz - Wouxun Telsiz - HYT Telsiz - TTİ Telsiz - Teknoben Telsiz

Uyumluluk
SFE 780
Wouxun KG819
Teknoben Hicom / Hitech - Hightech
Tti TX1000U
Ritera M446
Baofeng Telsiz
Motorola T60 / T8